MENU

SELAMAT DATANG KE DAERAH KUALA LANGAT

map

Daerah Kuala Langat dibahagikan kepada dua kawasan pentadbiran iaitu di bawah pentadbiran Majlis Daerah Kuala Langat seluas 62.924 KM persegi dan selebihnya adalah di bawah pentadbiran pejabat Daerah/Tanah Kuala Langat. Daerah Kuala Langat telah terkenal sejak dahulu lagi dengan keindahan pantainya terutamanya pantai Morib yang menjadi kawasan rekreasi utama.