MENU

Bangunan bekas Pejabat Daerah Kuala Langat terletak di lereng Bukit Jugra dan berhampiran dengan Sungai Langat. Bangunan ini dibina pada tahun 1876. Bangunan ini merupakan pusat pentadbiran pada zaman pemerintahan Inggeris yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan kewangan dan perundangan negeri. Ia juga merupakan tinggalan monumen yang penting kerana dapat memberikan bukti atau gambaran berhubung dengan sistem pemerintahan Residen Inggeris di Selangor. Di dalam bangunan ini juga terdapat bank dan mahkamah yang bertujuan untuk mempermudahkan pengurusan. Jika diamati dari segi senibina bangunan ini merupakan struktur bangunan dua tingkat yang didirikan daripada batuan granit yang menggunakan teknologi tinggi pada masa itu. Dari sisa atap yang ditemui, ianya adalah atap genting yang sama jenis dengan Istana Jugra.

 

pejabat pejabat