MENU

Paragliding adalah sukan popular di seluruh dunia. Aktiviti meluncur ini memerlukan kawasan tanah tinggi bagi memudahkan melancarkan penerbangan. Bagi penggemar sukan ini, Bukit Jugra merupakan lokasi terbaik di Asia.

 

 sukan

 sukansukan