MENU

Bangunan Hatters Castle ini pada suatu masa dahulu didiami oleh Pengurus Ladang Kelapa Sawit sekitar abad ke-18. Bangunan ini telah dibina pada zaman dahulu dan mempunyai senibina bercirikan senibina Inggeris. Pada masa kini, ia dibuka kepada para pengunjung V.I.P Syarikat Golden Hope Sdn. Bhd.

Hatters Castle