MENU

 

Tuan Mohamad Zain bin A Hamid, S.I.S, P.P.T
Yang Dipertua
Majlis Daerah Kuala Langat

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah swt. kerana dengan limpah dan rahmat-Nya, kita semua masih diberi peluang bernafas bagi meneruskan kehidupan serta dapat melaksanakan amanah dan tanggungjawab selain berusaha memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk di daerah ini.

Dalam usaha menyampaikan mutu perkhidmatan yang lebih baik pada tahun 2018 ini, MDKL akan sentiasa berusaha untuk melaksanakan pembaharuan dan penambahbaikan selaras dengan kehendak Pentadbiran Kerajaan Negeri yang ingin menumpukan kepada dasar pembangunan masyarakat selain daripada meningkatkan taraf ekonomi dan sosial.

Seiring dengan transformasi semasa, gaya pentadbiran yang lebih dipermudah turut dipraktikkan bagi memastikan masyarakat dapat berurusan dengan lebih cepat dan perkhidmatan yang lebih efisyen dapat diberikan. Sehubungan dengan itu, MDKL kini sedang membina sebuah bangunan baharu sembilan tingkat bagi memberikan keselesaan kepada semua warga kerja serta sudah pastinya penduduk Kuala Langat turut berbangga dengan pembinaan bangunan baharu ini selain akan menjadi ikon baharu bagi daerah Kuala Langat.

Selain terbinanya bangunan baharu ini nanti, pihak MDKL akan terus berusaha bagi menaik taraf serta meningkatkan mutu perkhidmatan dari semasa ke semasa bagi menukar taraf Majlis Daerah Kuala Langat kepada Majlis Perbandaran.  Oleh yang demikian, usaha memerlukan komitmen tinggi semua pihak.

Namun, kesepakatan serta kerja sama penduduk daerah ini ditagih bagi memastikan daerah Kuala Langat sentiasa berada dalam keadaan baik dan sempurna serta lestari. Anjakan pemikiran penduduk Kuala Langat juga sudah pastinya akan membantu daerah ini maju seiring dengan daerah-daerah lain di negeri ini.

Penguatkuasaan juga akan dipertingkatkan bagi memastikan penduduk Kuala Langat sentiasa mematuhi peraturan serta syarat-syarat yang telah digariskan bagi memastikan daerah Kuala Langat maju seiring dengan motto Kuala Langat Indah dan Hamoni.