MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Pelesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Unit Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dua kali dalam satu bulan. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Penyediaan surat edaran permohonan kepada pemohon dan agensi teknikal selewat-lewatnya 2 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.
  2. Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada pemohon dalam tempoh 3 hari dari tarikh mesyuarat.