MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Unit Audit Dalam » Jabatan Kejuruteraan
» Unit Perundangan » Jabatan Kawalan Bangunan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam » Jabatan Perlesenan
» Unit Pusat Setempat (OSC) » Jabatan Landskap
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Unit Integriti » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra

 

UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

Memastikan pengurusan dan penyenggaraan bangunan dan harta bersama dalam keadaan yang memuaskan serta pembeli memperoleh hakmilik strata sepertimana yang diperuntukkan dalam Akta Pengurusan Strata 2013 dan Akta Hakmilik Strata 1985. Ke arah ini, kami berjanji akan:-

  1. Menyempurnakan pemfailan Jadual Petak dengan Pesuruhjaya Bangunan dalam tempoh 10 hari bekerja .
  2. Menyiasat setiap aduan awam yang diterima dan memberi maklum balas dalam tempoh 14 hari bekerja.