MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

Memastikan pengurusan dan penyenggaraan bangunan dan harta bersama dalam keadaan yang memuaskan serta pembeli memperoleh hakmilik strata sepertimana yang diperuntukkan dalam Akta Pengurusan Strata 2013 dan Akta Hakmilik Strata 1985. Ke arah ini, kami berjanji akan:-

  1. Menyempurnakan pemfailan Jadual Petak dengan Pesuruhjaya Bangunan dalam tempoh 10 hari bekerja .
  2. Menyiasat setiap aduan awam yang diterima dan memberi maklum balas dalam tempoh 14 hari bekerja.