MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perlesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Unit Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

Memastikan pengurusan dan penyenggaraan bangunan dan harta bersama dalam keadaan yang memuaskan serta pembeli memperoleh hakmilik strata sepertimana yang diperuntukkan dalam Akta Pengurusan Strata 2013 dan Akta Hakmilik Strata 1985. Ke arah ini, kami berjanji akan:-

  1. Menyempurnakan pemfailan Jadual Petak dengan Pesuruhjaya Bangunan dalam tempoh 10 hari bekerja .
  2. Menyiasat setiap aduan awam yang diterima dan memberi maklum balas dalam tempoh 14 hari bekerja.