MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

UNIT PERUNDANGAN

Memastikan perkhidmatan perundangan dan penguatkuasaan undang-undang dijalankan secara adil dan berintegriti. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Menyediakan bil bayaran kompaun dalam tempoh 5 minit.
  2. Memastikan setiap fail yang diterima dari jabatan didaftarkan ke Timbalan Pendakwa raya dalam tempoh 45 hari. .
  3. Memastikan fail yang diteima dari Timbalan Pendakwa raya didaftarkan ke Mahkamah dalam tempoh 14 hari .
  4. Menyediakan dokumen perjanjian dalam tempoh 2 bulan dari terimaan arahan .
  5. Berusaha menghantarserah saman selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh sebutan kes
  6. Menyediakan ulasan perundangan mengikut keperluan jabatan dalam tempoh 1 bulan.