MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perlesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Unit Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

UNIT PERUNDANGAN

Memastikan perkhidmatan perundangan dan penguatkuasaan undang-undang dijalankan secara adil dan berintegriti. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Menyediakan bil bayaran kompaun dalam tempoh 5 minit.
  2. Memastikan setiap fail yang diterima dari jabatan didaftarkan ke Timbalan Pendakwa raya dalam tempoh 45 hari. .
  3. Memastikan fail yang diteima dari Timbalan Pendakwa raya didaftarkan ke Mahkamah dalam tempoh 14 hari .
  4. Menyediakan dokumen perjanjian dalam tempoh 2 bulan dari terimaan arahan .
  5. Berusaha menghantarserah saman selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh sebutan kes
  6. Menyediakan ulasan perundangan mengikut keperluan jabatan dalam tempoh 1 bulan.