MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perlesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN KESIHATAN PERSEKITARAN

Melaksanakan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti bagi mewujudkan persekitaran selesa, harmoni dan sejahtera. Ke arah itu kami berjanji :-

  1. Memastikan kerja-kerja kutipan sisa domestik di kawasan perumahan dilakukan 3 kali seminggu dan kawasan komersial dilakukan setiap hari.
  2. Kerja-kerja pembersihan longkang dan pemotongan rumput di kawasan perumahan dan komersial dilakukan sebulan sekali.
  3. Setiap aduan awam yang diterima dianggap benar dan menyiasat mengikut keutamaan dalam masa 24 jam.