MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Unit Audit Dalam » Jabatan Kejuruteraan
» Unit Perundangan » Jabatan Kawalan Bangunan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam » Jabatan Perlesenan
» Unit Pusat Setempat (OSC) » Jabatan Landskap
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Unit Integriti » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra

 

UNIT AUDIT DALAM

Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada piawaian yang diterima umum. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Mengeluarkan laporan atau pemerhatian audit dalam tempoh 1 bulan selepas selesai kerja pengauditan.
  2. Menyedikan Laporan Tahunan Audit dalam tempoh sebelum akhir bulan Mac tahun berikutnya.