MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Pelesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Unit Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

UNIT AUDIT DALAM

Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada piawaian yang diterima umum. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Mengeluarkan laporan atau pemerhatian audit dalam tempoh 1 bulan selepas selesai kerja pengauditan.
  2. Menyedikan Laporan Tahunan Audit dalam tempoh sebelum akhir bulan Mac tahun berikutnya.