MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

UNIT AUDIT DALAM

Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada piawaian yang diterima umum. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Mengeluarkan laporan atau pemerhatian audit dalam tempoh 1 bulan selepas selesai kerja pengauditan.
  2. Menyedikan Laporan Tahunan Audit dalam tempoh sebelum akhir bulan Mac tahun berikutnya.