MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Pelesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Unit Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

UNIT ADUAN, PERHUBUNGAN AWAM DAN KORPORAT

Menjaminkan layanan yang mesra di dalam pengurusan pentadbiran yang berkualiti dan sentiasa prihatin terhadap masalah pelanggan. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Memberi layanan yang mesra dan bersopan terhadap pertanyaan pelanggan dalam tempoh 3 minit.
  2. Menerima dan menyalurkan aduan yang di terima dalam tempoh 30 minit ke Jabatan yang berkaitan dan memberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari.
  3. Memberikan maklumat berhubung Dasar, Program MDKL kepada orang awam dalam tempoh 1 minggu sebelum program.