MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Pelesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Unit Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

PEJABAT CAWANGAN BANDAR SAUJANA PUTRA

Membangun, mentadbir dan mengurus Bandar Saujana Putra bagi pihak MDKL untuk menjadi bandar lestari, mampan bagi peningkatan kualiti hidup, memantapkan sumber hasil & memperkasa tadbir urus Majlis. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Menerima, menyiasat dan menyalurkan aduan yang diterima ke jabatan yang berkaitan dalam tempoh 3 hari bekerja.
  2. Menerima dan menyelesaikan terimaan bayaran dikaunter dalam tempoh 5 minit
  3. Mencetak bil gantian cukai taksiran dalam tempoh 5 minit.
  4. Menerima permohonan lesen premis perniagaan seperti lesen penjaja, iklan dan hiburan dalam tempoh 15 minit sekiranya lengkap.
  5. Menerima dan memproses permohonan pelan lakar /garis panduan kerja-kerja tambahan da ubahsuai pada bangunan kediaman sediada dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja sekiranya lengkap .