MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Unit Audit Dalam » Jabatan Kejuruteraan
» Unit Perundangan » Jabatan Kawalan Bangunan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam » Jabatan Perlesenan
» Unit Pusat Setempat (OSC) » Jabatan Landskap
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Unit Integriti » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra

 

PEJABAT CAWANGAN BANDAR SAUJANA PUTRA

Membangun, mentadbir dan mengurus Bandar Saujana Putra bagi pihak MDKL untuk menjadi bandar lestari, mampan bagi peningkatan kualiti hidup, memantapkan sumber hasil & memperkasa tadbir urus Majlis. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Menerima, menyiasat dan menyalurkan aduan yang diterima ke jabatan yang berkaitan dalam tempoh 3 hari bekerja.
  2. Menerima dan menyelesaikan terimaan bayaran dikaunter dalam tempoh 5 minit
  3. Mencetak bil gantian cukai taksiran dalam tempoh 5 minit.
  4. Menerima permohonan lesen premis perniagaan seperti lesen penjaja, iklan dan hiburan dalam tempoh 15 minit sekiranya lengkap.
  5. Menerima dan memproses permohonan pelan lakar /garis panduan kerja-kerja tambahan da ubahsuai pada bangunan kediaman sediada dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja sekiranya lengkap .