MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Unit Audit Dalam » Jabatan Kejuruteraan
» Unit Perundangan » Jabatan Kawalan Bangunan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam » Jabatan Perlesenan
» Unit Pusat Setempat (OSC) » Jabatan Landskap
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Unit Integriti » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra

 

JABATAN PERLESENAN

Mengawal segala bentuk perniagaan menerusi suatu sistem yang efisen serta melaksanakan aktiviti kesihatan persekitaran bagi mewujudkan kehidupan yang selesa dan berkualiti. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Memproses, mempertimbangkan dan meluluskan permohonan lesen perniagaan yang telah mematuhi syarat teknikal dan kehendak perundangan yang digunapakai dalam tempoh 30 hari bekerja.
  2. Memproses kelulusan permohonan permit dan lesen serta merta yang lengkap dan patuh kepada dasar serta kehendak perundangan dalam tmpoh masa satu (1) hari.
  3. Menguruskan bayaran pembaharuan lesen dan permit dalam tempoh 30 minit.
  4. Menjalankan aktiviti kawalan penyakit berjangkit bawaan vektor dan lain-lain penyakit dalam tempoh 24 jam selepas menerima laporan.
  5. Menjalankan pemeriksaan dan pengredan terhadap 350 premis makanan dan 100 buah tandas awam agar sentiasa berada di tahap kualiti yang memuaskan.
  6. Setiap aduan awam yang diterima dianggap benar dan disiasat mengikut keutamaan dalam masa 24 jam.