MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN PERLESENAN

Mengawal segala bentuk perniagaan menerusi suatu sistem yang efisen serta melaksanakan aktiviti kesihatan persekitaran bagi mewujudkan kehidupan yang selesa dan berkualiti. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Memproses, mempertimbangkan dan meluluskan permohonan lesen perniagaan yang telah mematuhi syarat teknikal dan kehendak perundangan yang digunapakai dalam tempoh 30 hari bekerja.
  2. Memproses kelulusan permohonan permit dan lesen serta merta yang lengkap dan patuh kepada dasar serta kehendak perundangan dalam tmpoh masa satu (1) hari.
  3. Menguruskan bayaran pembaharuan lesen dan permit dalam tempoh 30 minit.
  4. Menjalankan aktiviti kawalan penyakit berjangkit bawaan vektor dan lain-lain penyakit dalam tempoh 24 jam selepas menerima laporan.
  5. Menjalankan pemeriksaan dan pengredan terhadap 350 premis makanan dan 100 buah tandas awam agar sentiasa berada di tahap kualiti yang memuaskan.
  6. Setiap aduan awam yang diterima dianggap benar dan disiasat mengikut keutamaan dalam masa 24 jam.