MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Kejuruteraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Pelesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

JABATAN PERBENDAHARAAN

Menguruskan kewangan dengan cekap dan telus berpandukan Arahan Perbendaharaan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Menerima dan menyelesaikan terimaan bayaran di kaunter dalam tempoh tiga (3) minit.
  2. Menguruskan semakan akaun cukai taksiran dalam tempoh 5 minit.
  3. Mencetak bil gantian cukai taksiran dalam tempoh 5 minit.
  4. Memastikan bil-bil cukai taksiran di hantar sebelum 25 Januari setiap tahun penggal pertama dan sebelum 25 Julai bagi penggal kedua.
  5. Membuat kenaan Notis Lewat cukai taksiran (borang E) awal bulan Mac bagi setengah tahun pertama dan awal bulan September bagi setengah tahun kedua setiap tahun.
  6. Bayaran kepada pembekal dan kontraktor dalam tempoh 5 hari bekerja sekiranya dokumen yang diterima daripada jabatan dalaman lengkap.
  7. Memastikan Penyata Kewangan disediakan dan diserahkan kepada Jabatan Audit Negara sebelum atau pada 30 April setiap tahun.