MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Unit Audit Dalam » Jabatan Kejuruteraan
» Unit Perundangan » Jabatan Kawalan Bangunan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam » Jabatan Perlesenan
» Unit Pusat Setempat (OSC) » Jabatan Landskap
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Unit Integriti » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

Menguruskan kewangan dengan cekap dan telus berpandukan Arahan Perbendaharaan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Menerima dan menyelesaikan terimaan bayaran di kaunter dalam tempoh tiga (3) minit.
  2. Menguruskan semakan akaun cukai taksiran dalam tempoh 5 minit.
  3. Mencetak bil gantian cukai taksiran dalam tempoh 5 minit.
  4. Memastikan bil-bil cukai taksiran di hantar sebelum 25 Januari setiap tahun penggal pertama dan sebelum 25 Julai bagi penggal kedua.
  5. Membuat kenaan Notis Lewat cukai taksiran (borang E) awal bulan Mac bagi setengah tahun pertama dan awal bulan September bagi setengah tahun kedua setiap tahun.
  6. Bayaran kepada pembekal dan kontraktor dalam tempoh 5 hari bekerja sekiranya dokumen yang diterima daripada jabatan dalaman lengkap.
  7. Memastikan Penyata Kewangan disediakan dan diserahkan kepada Jabatan Audit Negara sebelum atau pada 30 April setiap tahun.