MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Unit Audit Dalam » Jabatan Kejuruteraan
» Unit Perundangan » Jabatan Kawalan Bangunan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam » Jabatan Perlesenan
» Unit Pusat Setempat (OSC) » Jabatan Landskap
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Unit Integriti » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Merancang pembangunan yang mampan dengan mengintegrasikan pembangunan guna tanah melalui pembangunan ekonomi, sosial serta pemeliharaan alam sekitar yang seimbang. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Memastikan permohonan kebenaran merancang diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang B2 sekiranya ada bantahan daripada lot bersempadanan.
  2. Memastikan permohonan pelan alamat diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penerimaan Borang B2.
  3. Memastikan permohonan ulasan pecah bahagian tanah, tukar syarat  tanah dan pemberimilikan tanah dikeluarkan dalam tempoh 14 hari.
  4. Mewartakan Rancangan Tempatan (Pengubahan) dalam  tempoh 6 bulan selepas persetujuan Pihak Berkuasa Negeri (MMKN) mengikut subseksyen 15(1)(c) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).
  5. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Mampan sebanyak 12 kali setahun.