MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Menilai cukai taksiran dengan adil dan saksama serta menguruskan penggunaan kemudahan harta MDKL dengan cekap. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Pemilik Pegangan akan diberi notis 30 hari bekerja sebelum tarikh pindaan senarai nilaian dikeluarkan.
  2. Semua bantahan ke atas pindaan senarai nilaian secara bertulis  akan didengar dan dipertimbangkan dalam tempoh 6 bulan.
  3. Menguruskan semakan, pembetulan dan kemaskini maklumat pegangan yang akan dibuat dalam tempoh 15  minit bagi setiap pegangan.
  4. Memproses permohonan penyewaan kemudahan awam dan kelengkapan peralatan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
  5. Memproses permohonan penyewaan premis perniagaan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
  6. Memastikan penyediaan dan penghantaran bil tuntutan sewa bulanan harta-harta Majlis kepada penyewa premis dikeluarkan pada atau sebelum 7 haribulan setiap bulan.