MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Pelesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Unit Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Menilai cukai taksiran dengan adil dan saksama serta menguruskan penggunaan kemudahan harta MDKL dengan cekap. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Pemilik Pegangan akan diberi notis 30 hari bekerja sebelum tarikh pindaan senarai nilaian dikeluarkan.
  2. Semua bantahan ke atas pindaan senarai nilaian secara bertulis  akan didengar dan dipertimbangkan dalam tempoh 6 bulan.
  3. Menguruskan semakan, pembetulan dan kemaskini maklumat pegangan yang akan dibuat dalam tempoh 15  minit bagi setiap pegangan.
  4. Memproses permohonan penyewaan kemudahan awam dan kelengkapan peralatan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
  5. Memproses permohonan penyewaan premis perniagaan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
  6. Memastikan penyediaan dan penghantaran bil tuntutan sewa bulanan harta-harta Majlis kepada penyewa premis dikeluarkan pada atau sebelum 7 haribulan setiap bulan.