MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Unit Audit Dalam » Jabatan Kejuruteraan
» Unit Perundangan » Jabatan Kawalan Bangunan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam » Jabatan Perlesenan
» Unit Pusat Setempat (OSC) » Jabatan Landskap
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Unit Integriti » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra

 

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN KESIHATAN PERSEKITARAN

Melaksanakan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti bagi mewujudkan persekitaran selesa, harmoni dan sejahtera. Ke arah itu kami berjanji :-

  1. Memastikan kerja-kerja kutipan sisa domestik di kawasan perumahan dilakukan 3 kali seminggu dan kawasan komersial dilakukan setiap hari.
  2. Kerja-kerja pembersihan longkang dan pemotongan rumput di kawasan perumahan dan komersial dilakukan sebulan sekali.
  3. Setiap aduan awam yang diterima dianggap benar dan menyiasat mengikut keutamaan dalam masa 24 jam.