MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN KESIHATAN PERSEKITARAN

Melaksanakan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti bagi mewujudkan persekitaran selesa, harmoni dan sejahtera. Ke arah itu kami berjanji :-

  1. Memastikan kerja-kerja kutipan sisa domestik di kawasan perumahan dilakukan 3 kali seminggu dan kawasan komersial dilakukan setiap hari.
  2. Kerja-kerja pembersihan longkang dan pemotongan rumput di kawasan perumahan dan komersial dilakukan sebulan sekali.
  3. Setiap aduan awam yang diterima dianggap benar dan menyiasat mengikut keutamaan dalam masa 24 jam.