MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN KEJURUTERAAN

Menyediakan dan menyeleggara kemudahan prasarana dan infrastruktur dengan cara yang terbaik untuk keselesaan penduduk. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Membuat pemeriksaan untuk kerja-kerja penyelenggaraan ke atas infrastruktur dan prasarana milik MDKL dalam tempoh 2 hari bekerja selepas menerima aduan.
  2. Melaksanakan kerja-kerja pembaikan kerosakan jalan  (pot hole) dan lampu awam dalam tempoh 2 hari bekerja selepas menerima aduan.
  3. Memproses tuntutan bayaran dalam tempoh 5 hari bekerja selepas penerimaan tuntutan yang lengkap.
  4. Menguruskan permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan saliran serta lampu awam dalam tempoh 14 hari bekerja selepas penerimaan borang B2.