MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Kejuruteraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Pelesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Unit Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

JABATAN KEJURUTERAAN

Menyediakan dan menyeleggara kemudahan prasarana dan infrastruktur dengan cara yang terbaik untuk keselesaan penduduk. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Membuat pemeriksaan untuk kerja-kerja penyelenggaraan ke atas infrastruktur dan prasarana milik MDKL dalam tempoh 2 hari bekerja selepas menerima aduan.
  2. Melaksanakan kerja-kerja pembaikan kerosakan jalan  (pot hole) dan lampu awam dalam tempoh 2 hari bekerja selepas menerima aduan.
  3. Memproses tuntutan bayaran dalam tempoh 5 hari bekerja selepas penerimaan tuntutan yang lengkap.
  4. Menguruskan permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan saliran serta lampu awam dalam tempoh 14 hari bekerja selepas penerimaan borang B2.