MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN LANDSKAP

Pembangunan dan Penyelenggaraan landskap yang terbaik bagi mewujudkan persekitaran indah selaras dengan konsep `Bandar Dalam Taman’. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Permohonan pelan landskap diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 21 hari bekerja.
  2. Membuat lawatan ke lokasi aduan dalam tempoh 3 hari selepas menerima aduan.
  3. Memproses permohonan pelepasan cagaran / bon pelaksanaan dalam tempoh 14 hari bekerja.
  4. Mengeluarkan laporan sokongan Sijil Layak Menduduki / CCC dalam tempoh 14 hari bekerja.
  5. Mengeluarkan ulasan permohonan memasang khemah di kawasan padang rekreasi dalam tempoh 7 hari waktu bekerja.
  6. Mengeluarkan ulasan permohonan membina landskap / mengubah landskap di kawasan bahu jalan rumah dalam tempoh 7 hari waktu bekerja.