MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Kejuruteraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Pelesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Unit Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

JABATAN LANDSKAP

Pembangunan dan Penyelenggaraan landskap yang terbaik bagi mewujudkan persekitaran indah selaras dengan konsep `Bandar Dalam Taman’. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Permohonan pelan landskap diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 21 hari bekerja.
  2. Membuat lawatan ke lokasi aduan dalam tempoh 3 hari selepas menerima aduan.
  3. Memproses permohonan pelepasan cagaran / bon pelaksanaan dalam tempoh 14 hari bekerja.
  4. Mengeluarkan laporan sokongan Sijil Layak Menduduki / CCC dalam tempoh 14 hari bekerja.
  5. Mengeluarkan ulasan permohonan memasang khemah di kawasan padang rekreasi dalam tempoh 7 hari waktu bekerja.
  6. Mengeluarkan ulasan permohonan membina landskap / mengubah landskap di kawasan bahu jalan rumah dalam tempoh 7 hari waktu bekerja.