MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Unit Audit Dalam » Jabatan Kejuruteraan
» Unit Perundangan » Jabatan Kawalan Bangunan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam » Jabatan Perlesenan
» Unit Pusat Setempat (OSC) » Jabatan Landskap
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Unit Integriti » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra

 

JABATAN LANDSKAP

Pembangunan dan Penyelenggaraan landskap yang terbaik bagi mewujudkan persekitaran indah selaras dengan konsep `Bandar Dalam Taman’. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Permohonan pelan landskap diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 21 hari bekerja.
  2. Membuat lawatan ke lokasi aduan dalam tempoh 3 hari selepas menerima aduan.
  3. Memproses permohonan pelepasan cagaran / bon pelaksanaan dalam tempoh 14 hari bekerja.
  4. Mengeluarkan laporan sokongan Sijil Layak Menduduki / CCC dalam tempoh 14 hari bekerja.
  5. Mengeluarkan ulasan permohonan memasang khemah di kawasan padang rekreasi dalam tempoh 7 hari waktu bekerja.
  6. Mengeluarkan ulasan permohonan membina landskap / mengubah landskap di kawasan bahu jalan rumah dalam tempoh 7 hari waktu bekerja.