MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Penyediaan sumber manusia yang terlatih dan terbaik berasaskan budaya kerja cemerlang bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara. Ke arah itu kami berjanji:-

BAHAGIAN PENTADBIRAN AM

  1. Mengedarkan surat-surat ke jabatan-jabatan MDKL dalam tempoh 1 hari dari tarikh diterima.
  2. Mengeluarkan Notis Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Majlis dalam tempoh 3 hari sebelum mesyuarat.
  3. Permintaan barang-barang stor akan dibekalkan dalam tempoh 1 hari jika ada stok.
  4. Pengurusan tempahan kenderaan jabatan diuruskan dalam tempoh 1 hari selepas permohonan diluluskan.
  5. Menguruskan permohonan kelulusan elaun-elaun dan tuntutan bayaran insentif dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

  1. Kursus/Latihan kepada kakitangan secara `In-House` akan diadakan sekurang-kurangnya 5 kali setahun.
  2. Urusan persaraan akan dibuat dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh persaraan.
  3. Menguruskan surat perakuan majikan dalam tempoh tiga hari bekerja jika dokumen lengkap.

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  1. Memastikan rangkaian komputer di dalam keadaan baik dan segala kerosakkan rangkaian komputer di baikpulih dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh pemakluman kerosakkan.
  2. Memastikan penyelenggaraan dan kerosakan perkakasan komputer dibaikpulih dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh pemakluman kerosakan.