MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

Memastikan pelan bangunan dan Sijil Perakuan Kelayakan Menduduki Bangunan serta perakuan siap dan pematuhan diproses dengan cepat dan cekap. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Permohonan pelan bangunan (single submition) diangkat ke mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penerimaan borang B2.
  2. Permohonan pelan bangunan (serentak) diangkat ke mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan borang B2.
  3. Ulasan pemeriksaan perakuan Sijil Layak menduduki bangunan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada OSC.
  4. Ulasan pemeriksaan perakuan siap dan pematuhan bagi borang G12 (CCC) dikeluarkan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada OSC.
  5. Permohonan pelan setara dan pelan tambahan dan ubahsuai pada rumah kediaman sediada hendaklah dikeluarkan dalam tempoh 24 jam bekerja.
  6. Permohonan tuntutan bayaran balik wang perkhidmatan pelupusan sisa binaan oleh pemilik bangunan diluluskan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan diterima dengan lengkap
  7. Setiap aduan awam akan dilapurkan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh aduan diterima.