MENU
» Piagam Pelanggan MDKL   » Jabatan Perancangan Pembangunan
» Jabatan Khidmat Pengurusan   » Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
» Jabatan Belia Dan Kemasyarakatan   » Jabatan Kejuruteraan
» Jabatan Kawalan Bangunan   » Unit Pusat Setempat (OSC)
» Jabatan Landskap   » Unit Aduan, Perhubungan Awam Dan Korporat
» Jabatan Perbendaharaan   » Unit Audit Dalam
» Jabatan Pelesenan   » Unit Perundangan
» Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Pejabat Cawangan Bandar Saujana Putra  

JABATAN BELIA DAN KEMASYARAKATAN

Kami berjanji akan:-

  1. Melaksanakan program-program mesra rakyat yang merangkumi aspek-aspek kemasyarakatan dan sosial, belia, sukan, kebudayaan dan pelancongan ke arah kesejahteraan penduduk Kuala Langat.
  2. Memberi ulasan permohonan kelulusan peruntukan kewangan untuk program-program Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) dalam tempoh 5 hari bekerja.