MENU

JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR

Objektif

Menyediakan kemudahan kejuruteraan awam serta mekanikal dan elektrikal kepada penduduk dan pemaju untuk meningkatkan keselesaan kualiti infrastruktur selaras dengan perancangan Majlis Daerah Kuala Langat dan keperluan penduduk.

Fungsi-Fungsi

  • Memproses permohonan kelulusan infrastruktur permohonan kelulusan lampu awam.
  • Mengurus dan menyelia projek-projek pembangunan yang dibiayai oleh Kementerian dan Majlis.
  • Menyediakan sebutharga dan tender bagi projek-projek pembangunan.
  • Penyelenggaraan Bangunan.
  • Menyelenggara kemudahan infrastruktur dalam kawasan Majlis.
  • Urusetia Mesyuarat J/K Tetap Lalulintas, Infrastruktur dan Kerosakan awam.