MENU

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Objektif

Memberikan perkhidmatan pengurusan pentadbiran, latihan dan kemahiran kepada semua warga kerja Majlis Daerah Kuala Langat selaras dengan peraturan-peraturan yang digunapakai bagi memastikan pentadbiran yang cekap dan berkesan.

Fungsi-Fungsi

  • Pengurusan mesyuarat MDKL.
  • Pengurusan hal ehwal pentadbiran.
  • Pengurusan sumber manusia.
  • Menguruskan Program Agenda 21, Program Majlis dan Program Mesra Rakyat.
  • Menguruskan aduan.
  • Menguruskan Program Lawatan Ahli Majlis dan Pegawai MDKL.
  • Pengurusan/ penyelengaraan sistem komputer.
  • Menyediakan/ mengumpul/ menganalisa sistem data maklumat untuk memenuhi keperluan jabatan.
  • Menguatkuasakan akta-akta dan undang-undang yang digunapakai oleh MDKL.
  • Bertanggungjawab terhadap penyediaan kes ke mahkamah.