MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Perancangan Pembangunan   » Jabatan Perlesenan
» Jabatan Landskap   » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Jabatan Penguatkuasaan   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Cawangan Bandar Saujana Putra

 

UNIT PERUNDANGAN

Fungsi-Fungsi

  • Menyedia, menggubal dan meminda perundingan Majlis Daerah Kuala Langat.
  • Menyedia dan mengkaji perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Majlis.
  • Menyediakan ulasan perudangan untuk jabatan MDKL.
  • Menguruskan hal-hal pewartaan Majlis.
  • Menyedia dan menguruskan kes-kes ke Mahkamah.
  • Menguruskan proses pembayaran kompaun.