MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Perancangan Pembangunan   » Jabatan Perlesenan
» Jabatan Landskap   » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Jabatan Penguatkuasaan   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Cawangan Bandar Saujana Putra

 

UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

Bahagian Aduan dan Perhubungan Awam

  • Mengurus dan menyelaras aduan yang diterima MDKL.
  • Menguruskan dan menyelaraskan kunjungan lawatan dari dalam dan luar negeri ke Majlis.
  • Menjalin hubungan baik dengan pihak luar seperti media, penduduk, agensi kerajaan/swasta dan NGO yang boleh menaikkan imej Majlis.
  • Mengadakan perkhidmatan kaunter terkini dan terbaik

Bahagian Penerbitan

  • Pengurusan mendokumenkan aktiviti Majlis melalui dokumentasi fotografi, videografi dan cetakan.
  • Menguruskan bahan penerbitan seperti laporan tahunan, Buletin, brosur, flyers, poster dan lain-lain untuk menyampaikan maklumat/informasi mengenai aktiviti Majlis.

Bahagian Inovasi Dan Kualiti

  • Mengurus dan menyelaras serta mengaplikasikan program sistem kualiti seperti MS ISO 9001:2008, Amalan Persekitaran Berkualiti (QE), Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), “Key Performance Indicator” (KPI), “Blue Ocean Strategy” (BOS), penandaarasan, “Business Process Reenginering” (BPR), Piagam Pelanggan, Sistem Penarafan Bintang (SPB-PBT), Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) dan lain-lain dalam meningkatkan sistem penyampaian berkualiti MDKL.
  • Mengurus usaha-usaha inovasi dan mengaplikasikannya di MDKL.
  • Mempertingkatkan kesedaran kualiti di kalangan kakitangan Majlis.