MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Perancangan Pembangunan   » Jabatan Perlesenan
» Jabatan Landskap   » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Jabatan Penguatkuasaan   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Cawangan Bandar Saujana Putra

 

UNIT AUDIT DALAM

Fungsi-Fungsi

  • Memastikan / membantu pengurusan kewangan MDKL diuruskan mengikut prosedur.
  • Memastikan / membantu pengurusan aktiviti-aktiviti jabatan-jabatan MDKL mengikut prosedur.
  • Membantu penambahbaikan sistem pengurusan MDKL.
  • Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan MDKL berkaitan pematuhan sistem dan prosedur.