MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Perancangan Pembangunan   » Jabatan Perlesenan
» Jabatan Landskap   » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Jabatan Penguatkuasaan   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Cawangan Bandar Saujana Putra

JABATAN PERBENDAHARAAN

Objektif

Membina akauntabiliti Majlis melalui pengurusan sistem Belanjawan, Kewangan dan Perakaunan yang cekap dan berkesan.

Fungsi-fungsi :

  • Menyediakan Belanjawan Tahunan MDKL.
  • Bertanggungjawab mengutip Cukai Taksir mengikut Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan kutipan bagi semua hasil Majlis.
  • Menguruskan bayaran bagi tuntutan perbelanjaan projek-projek majlis.
  • Menguruskan bayaran gaji dan elaun kakitangan MDKL.
  • Mengawal kewangan dan perbelanjaan Majlis.
  • Menguruskan perakaunan Majlis.
  • Menguruskan pembelian dan perolehan.
  • Menguruskan penyelenggaraan kenderaan.
  • Urusetia Mesyuarat J/K Tetap Kewangan/Pelaburan dan Perjawatan.