MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Perancangan Pembangunan   » Jabatan Perlesenan
» Jabatan Landskap   » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Jabatan Penguatkuasaan   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Cawangan Bandar Saujana Putra

 

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Objektif

 • Mewujudkan dan membentuk belia-belia agar mempunyai sikap yang berkualiti, berdisplin dan dinamik dengan mengadakan program-program yang berbentuk kepimpinan, kemasyarakatan, ekonomi dan keusahawanan, sukan, kebudayaan dan pendidikan.
 • Merancang dan menganjurkan program-program agar dapat membentuk sebuah masyarakat yang cergas, sihat dan bersemangat bagi menanamkan dan memperkukuhkan semangat sikap bersepadu.
 • Menjadikan aktiviti sukan dan kebudayaan sebagai satu kaedah perkembangan sosial dan pengerat hubungan sosial melalui penyertaan semua lapisan masyarakat dan bangsa.

Fungsi-fungsi

 • Bahagian Belia
  • Merancang dan melaksanakan program belia di dalam kawasan MDKL.
  • Memantau aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Persatuan Belia yang berdaftar di MDKL.
 • Bahagian Kemsyarakatan
  • Mengurus dan memantau MPP yang berdaftar di MDKL.
  • Mengkaji, melaksana dan merancang program kemasyarakatan di dalam kawasan MDKL.
  • Merancang dan melaksanakan Program Local Agenda (LA21).
 • Bahagian Sukan dan Kebudayaan
  • Mengadakan program kebudayaan dan kesenian untuk MDKL.