MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Pelesenan   » Jabatan Landskap
» Jabatan Pembangunan Masyarakat   » Jabatan Penguatkuasa
» Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran  

 

JABATAN PELESENAN

Objektif

Mewujudkan kawalan dan keseragaman bagi pelbagai jenis lesen dan permit

Fungsi-fungsi

  • Menguruskan pengeluaran lesen menurut Undang-Undang Kecil (MDKL) 2007.
  • Menguruskan pengeluaran Lesen Hiburan dan Lesen Tempat Hiburan menurut Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan (Selangor) 1995 dan pindaan-pindaan yang berkaitan.
  • Menguruskan pengeluaran permohonan permit-permit seperti berikut :-
  • - Lesen / Permit Pasar Malam / Pasar Pagi
  • - Permit Kaki Lima
  • - Permit Berniaga Sementara / Bazar Ramadhan
  • Menguruskan hal ehwal pentadbiran Jabatan Pelesenan