MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Pelesenan   » Jabatan Landskap
» Jabatan Pembangunan Masyarakat   » Jabatan Penguatkuasa
» Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran  

 

JABATAN LANDSKAP

Objektif

Menghijau dan mengindahkan kawasan persekitaran serta menyediakan kemudahan rekreasi untuk meningkatkan keselesaan dan kehidupan awam yang berkualiti.

Fungsi-fungsi

  • Memproses permohonan kelulusan pelan landskap mengikut garis panduan yang telah ditetapkan
  • Menyediakan sebutharga/tender/kerja-kerja segera bagi kerja-kerja baikpulih kemudahan rekreasi dan pembangunan landskap/tanam pokok
  • Memproses permohonan sokongan sijil layak menduduki bangunan bagi kerja-kerja landskap
  • Memproses permohonan sewaan khemah dan peralatan (bagi yang layak)
  • Menguruskan notis serta operasi tanaman kontan dan kawasan tanah kosong yang bersemak
  • Menyelenggara landskap dan tanaman dalam seluruh kawasan operasi MDKL
  • Menyelenggara tapak semaian MDKL
  • Mengurus peralatan, persiapan dan hiasan bagi majlis-majlis rasmi peringkat MDKL/negeri
  • Mengambil tindakan terhadap segala aduan-aduan yang diterima
  • Melaksanakan kerja-kerja mencantas dan menebang pokok dalam kawasan operasi MDKL.