MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Perancangan Pembangunan   » Jabatan Perlesenan
» Jabatan Landskap   » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Jabatan Penguatkuasaan   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Cawangan Bandar Saujana Putra

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Objektif

Memberikan perkhidmatan pengurusan pentadbiran, latihan dan kemahiran kepada semua warga kerja Majlis Daerah Kuala Langat selaras dengan peraturan-peraturan yang digunapakai bagi memastikan pentadbiran yang cekap dan berkesan.

Fungsi-fungsi

  • Pengurusan mesyuarat MDKL.
  • Pengurusan hal ehwal pentadbiran.
  • Pengurusan sumber manusia.
  • Menguruskan Program Agenda 21, Program Majlis dan Program Mesra Rakyat.
  • Menguruskan aduan.
  • Menguruskan Program Lawatan Ahli Majlis dan Pegawai MDKL.
  • Pengurusan/ penyelengaraan sistem komputer.
  • Menyediakan/ mengumpul/ menganalisa sistem data maklumat untuk memenuhi keperluan jabatan.
  • Menguatkuasakan akta-akta dan undang-undang yang digunapakai oleh MDKL.
  • Bertanggungjawab terhadap penyediaan kes ke mahkamah.