MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Perancangan Pembangunan   » Jabatan Perlesenan
» Jabatan Landskap   » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Jabatan Penguatkuasaan   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Cawangan Bandar Saujana Putra

 

FUNGSI JABATAN KEJURUTERAAN

Objektif

Menyediakan kemudahan kejuruteraan awam serta mekanikal dan elektrikal kepada penduduk dan pemaju untuk meningkatkan keselesaan kualiti infrastruktur selaras dengan perancangan Majlis Daerah Kuala Langat dan keperluan penduduk.

Fungsi-fungsi

  • Memproses permohonan kelulusan infrastruktur permohonan kelulusan lampu awam.
  • Mengurus dan menyelia projek-projek pembangunan yang dibiayai oleh Kementerian dan Majlis.
  • Menyediakan sebutharga dan tender bagi projek-projek pembangunan.
  • Penyelenggaraan Bangunan.
  • Menyelenggara kemudahan infrastruktur dalam kawasan Majlis.
  • Urusetia Mesyuarat J/K Tetap Lalulintas, Infrastruktur dan Kerosakan awam.