MENU
» Unit Audit Dalam   » Unit Perundangan
» Unit Korporat dan Perhubungan Awam   » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Unit Pusat Setempat (OSC)   » Unit Integriti
» Unit Perolehan dan Ukur Bahan   » Jabatan Khidmat Pengurusan
» Jabatan Perbendaharaan   » Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
» Jabatan Kejuruteraan   » Jabatan Kawalan Bangunan
» Jabatan Perancangan Pembangunan   » Jabatan Perlesenan
» Jabatan Landskap   » Jabatan Pembangunan Masyarakat
» Jabatan Penguatkuasaan   » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Cawangan Bandar Saujana Putra

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

Objektif

Menguruskan kelulusan pelan bangunan dan perakuan sijil layak menduduki dalam kawasan Majlis Daerah Kuala Langat agar bangunan yang dibina selamat diduduki selaras dengan Undang-Undang Kecil Bangunan seragam, 1984 dan Akta 133 Parit, Jalan dan Bangunan 1974.

Fungsi-fungsi :

  • Memproses permohonan kelulusan pelan bangunan, pelan tambahan bangunan.
  • Memproses Sijil Kelayakan memduduki Bangunan (CFO).
  • Menguatkuasakan mendirikan bangunan/ tambahan tanpa pelan.
  • Memproses permohonan permit khemah/ bangunan sementara.
  • Memproses permohonan kelulusan struktur papan iklan dan menara gelombang.
  • Penyelenggaraan kerja-kerja kerosakan kecil bangunan yang dilaporkan oleh Jabatan Penilaian.