MENU

 

Tuan Mohamad Zain bin A Hamid, S.I.S, P.P.T
Yang Dipertua
Majlis Daerah Kuala Langat


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh dan salam sejahtera.

 

Terlebih dahulu, belum terlewat untuk saya mengucapkan Selamat Tahun Baharu 2019 kepada seluruh penduduk daerah Kuala Langat.

 

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, Daerah Kuala Langat semakin berkembang pesat dengan pelbagai kemajuan dan pelaburan yang masuk ke daerah ini. Dengan pelbagai kemudahan jalinan lebuhraya telah menyumbang kepada peningkatan pembangunan seperti perumahan, perkilangan, pelancongan, perindustrian dan sebagainya.

 

Bermula tahun 2019, MDKL akan terus mengorak langkah tanpa menoleh ke belakang lagi dengan lebih agresif dalam pelbagai sudut bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan seterusnya daerah ini akan dimajukan setanding dengan bandar-bandar yang lain. Semua ini tidak lain dan tidak bukan bagi mencapai hasrat agar Majlis Daerah Kuala Langat dinaik taraf kepada Majlis Perbandaran dalam masa yang terdekat.

 

Bagi mencapai hasrat tersebut, bermula tahun ini juga MDKL akan sentiasa turun padang bagi menemui rakyat dan penduduk dalam sesi “Town Hall” yang akan diadakan dengan lebih kerap lagi. Ianya bertujuan agar hubungan dua hala dapat dicapai bagi menyampaikan maklumat dan maklum balas di kalangan penduduk.

 

Sehubungan dengan itu, semua warga Daerah Kuala Langat disaran untuk bersama-sama MDKL berganding bahu dalam memajukan daerah ini serta memahami antara satu sama lain. Selain itu juga, warga Kuala Langat juga di mohon agar memahami akan fungsi sebenar MDKL sebagai sebuah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di daerah ini.

 

Oleh itu, saya amat berharap agar penduduk di daerah ini supaya sentiasa menitikberatkan isu penjagaan alam sekitar. Bersama-samalah kita menjaga daerah Kuala Langat dengan tidak membuang sampah merata-rata atau mencipta sebuah kawasan sampah haram. Orang akan berkata, inilah tahap pemikiran orang Kuala Langat. Buang sampah merata-rata. Siapa yang malu? Kita seluruh warga Daerah Kuala Langat yang akan menerima tempiasnya akibat perbuatan segelintir masyarakat yang amat tidak bertanggungjawab.

 

Akhir kata, saya menyeru kepada warga MDKL dan penduduk daerah Kuala Langat khususnya untuk sama-sama menerapkan budaya cintakan alam sekitar dan menjaga kebersihan kawasan persekitaran lebih-lebih lagi kita semua sedang menuju ke arah Majlis Perbandaran.

 

Sekian, terima kasih.

 

“Kuala Langat Indah dan Harmoni”

 

Kemas kini pada 8 Januari 2019