JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Objektif Jabatan :-

Merancang pembangunan yang mampan dengan mengintegrasikan pembangunan gunatanah dengan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial serta pemuliharaan alam sekitar.

Objektif Bahagian :-

Objektif Bahagian Kawalan Pembangunan

  • Memproses permohonan perancangan gunatanah dengan mengawal perancangan agar tidak bercanggah dengan aktiviti pembangunan yang telah ditetapkan.

Objektif Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

  • Menyediakan kajian perancangan dan isu-isu perbandaran bagi menyelesaikan masslah pembangunan gunatanah, pewartaan kawasan lapang dan penyelarasan aplikasi sistem GIS.

Objektif Bahagian Pembangunan Mampan

  • Melaksanakan program kemasyarakatan dibawah LA21 serta menyelaras program MurniNET dan bandar selamat untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.