Result of OSC Meeting No. 1/2010 Result of OSC Meeting No. 1/2010

***Note : This content is only available in Bahasa Melayu

 

MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT BIL 1/2010

 
 
TARIKH
: 7 JANUARI 2010
 
 
MASA
: 9.30 PAGI
 
TEMPAT
: BILIK CEMPAKA KUNING MDKL

 

NO
BIL
JENIS
PERMOHONAN
TAJUK
PERMOHONAN
PEMAJU/PEMILIK
PERUNDING
KEPUTUSAN
MESYUARAT
JABATAN YANG
DIRUJUK
1 Pindaan Kebenaran Merancang Permohonan Pindaan Pelan Susunatur Ke Atas Pelan Lulus BIL.MDKL/JPP/PS/15/54/2008 Bagi Tujuan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula Tanah Di Bawah Seksyen 204D (KTN) Di Atas Hakmilik HS (M) 4089, Pt 159 (Lot 7111), HS (M) 4090 PT 160 (Lot 7112) Dan HS (M) 4091 PT 161 (Lot 7113), Bandar Tanjung Sepat, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. Tetuan En. Lim Seng Hong @ Lim Keng Hwa
DRA Planners Sdn. Bhd
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
3 Perlanjutan Kebenaran Merancang Permohonan Perlanjutan Kebenaran Merancang Di Bawah Seksyen 21 Akta 172 Bagi Tujuan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula Tanah Di Bawah Seksyen 204D (KTN) Di Atas PT 650 (Cantuman Lot 15041 Dan Lot 15042), Seksyen 2, Pekan Jenjarom, Mukim Tanjung Duabelas, Daerah Kuala Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. Tetuan Len Yun Development Sdn. Bhd
DRA Planner
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
4 Perlanjutan Kebenaran Merancang Permohonan Perlanjutan Kebenaran Merancang Di Bawah Seksyen 21 Akta 172 Bagi Pecah Sempadan Secara Serentak Dan Menukar Kategori Penggunaan Tanah Serta Menukar Syarat Nyata Tanah Dari Pertanian Kepada Bangunan (Kediaman) Di Bawah Seksyen 124 A KTN Di Atas Lot 1218 (Gm 2346) Mukim Tanjung Duabelas, Daerah Kuala Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan Katagama Resources Sdn. Bhd
DRA Planner
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
6 Pindaan Kebenaran Merancang Rayuan Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Kelulusan Pindaan Pelan Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Tanah Secara Serentak Di Bawah Seksyen 124a KTN Di Atas PT 28 (PT 1317 – PT 1341) Seluas 0.809 Hektar 2.00 Ekar, Mukim Kelanang, Daerah Kuala Langat, Selangor Tetuan Himpun Restu Sdn. Bhd.
JR Planners Sdn. Bhd
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
7 Kebenaran Merancang Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Tujuan Menukar Syarat Kegunaan Tanah Dan Pecah Sempadan Secara Serentak Di Bawah Sekseksyen 124a Kanuan Tanah Negara, Diatas Lot 2133 (Gm2583), Mukim Tanjung Duabelas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Endonia Bt Nusi Dan Sahrom Bin Nusi 
Ideal Consult
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
8 Perlanjutan Kebenaran Merancang Permohonan Perlanjutan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Tujuan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula Tanah Di Bawah Seksyen 204 A (KTN) Di Atas PT 93, Mukim Tanjung Duabelas, Daerah Kuala Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan Tan Boon Leng Construction
DRA Planner
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
9 Kebenaran Merancang Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Pelan Susunatur Pembangunan Plot Perindustrian Secara Serah Balik Dan Pemberimilikan Semula Di Bawah Seksyen 204A Kanun Tanah Negara Di Atas Sebahgian Tanah Lot 12287 Pn 11424, Mukim Tanjung Duabelas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan Bandar Tanming Sdn. Bhd.
Tech Rancang Consult
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
10 Kebenaran Merancang Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Pelan Susunatur Pembangunan Plot Perindustrian Secara Serah Balik Dan Pemberimilikan Semula Di Bawah Seksyen 204A Kanun Tanah Negara Di Atas Sebahgian Tanah Lot 6269 Pn 11513, Mukim Tanjung Duabelas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan Swasta Rasmi Enterprise Sdn. Bhd
Tech Rancang Consult
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
11 Kebenaran Merancang Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut 21 Akta 172 Bagi Tujuan Menukar Syarat Tanah, Dan Pecah Sempadan Tanah Secara Serentak Di Bawah Seksyen 204D KTN Diatas Lot 254 - Lot 261 Seluas 1.726 Ekar, Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan Ang Giok Hui
DRA Planner
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
12 Kebenaran Merancang Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Pembangunan Perumahan Di Atas PT 9841 (Sebahagian Lot 2881) Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan Lapisan Kukuh Sdn. Bhd.
JR Planners Sdn. Bhd
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
14 Kebenaran Merancang Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Tujuan Menukar Jenis Kegunaan Dan Syarat Nyata Tanah Daripada Pertanian Kepada Bangunan (Kediaman)Serta Pecah Sempadan Secara Serentak Di Bawah Seksyen 124a (KTN) Di Atas Lot 4318 (Pm 1606), Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan Panglima Garang Land Sdn. Bhd.
Ideal Consult
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
15 Kebenaran Merancang Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan Pembangunan Yang Mengandungi 11 Unit Kedai Pejabat 3 Tingkat, Ruang Perniagaan Berserta Mezzanine Dan Hotel 6 Tingkat Dan Tempat Letak Kereta Bertingkat Diatas Lot 1102, Seksyen 3, Jalan Bunga Pekan, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan Maracorp Sdn. Bhd
RK Urban Planer
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
16 Kebenaran Merancang Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Tujuan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula Tanah Di Bawah Seksyen 204 A (KTN) Diatas Diatas Hakmilik H.S (M) 13557, Pt 14382 (Lot 15479) Seksyen 1 Bandar Banting, Mukim Tanjung Duabelas, Daerah Kuala Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. Tetuan Huang Soon Tiew Dan Rakan
DRA Planner
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
17 Pelan Alamat Permohonan Kelulusan Pelan Alamat Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan 1 unit kedai pejabat 3 tingkat Diatas Lot 10854, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan Lim Kin 
Tidak dikemukakan melalui Jurutera Perunding
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
18 Pelan Alamat Cadangan Pembangunan Bagi Membina 11 Unit Rumah Teres 1 Tingkat (20' x 90.05') Di Atas PT 1645, Mukim Kelanang, Daerah Kuala Langat Tetuan Mesra Kini Development Sdn. Bhd
Tidak dikemukakan melalui Jurutera Perunding
Lulus bersyarat
Jabatan Perancangan Pembangunan
19 Pelan Landskap Permohonan Kelulusan Pelan Landskap Bagi Cadangan Membina Satu Blok Gudang Dan Kilang Satu Tingkat (Membuat Plastik) Beserta Pejabat Dua Tingkat Di Atas Lot 2225, Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. Tetuan Foam Packaging Industries Sdn. Bhd.
Infoskap Design
Lulus
Jabatan Landskap
20 Pelan Kerja Tanah Permohonan Kelulusan Pelan Kerja Tanah Bagi Cadangan Membina Sebuah Gudang 1 Tingkat Di Atas Sebahagian Lot 6821, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat. Tetuan Boh Plantations Sdn. Bhd.
T&C Consult
Lulus bersyarat
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
21 Pelan Kerja Tanah Permohonan Kelulusan Pelan Jalan Dan Saliran Bagi Cadangan Rancangan Perumahan Di Atas Lot 4353, Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat Tetuan Serata Kota Sdn. Bhd
Perunding Haron dan Rakan – Rakan Sdn. Bhd
Lulus bersyarat
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
22 Pelan Kerja Tanah Permohonan Kelulusan Pelan Kerja Tanah Bagi Cadangan Pembangunan Untuk 13 Unit Rumah Teres 2 Tingkat Di Atas Lot 342, Lot 353-360 Dan Lot 1241 – 1253, Bandar Banting, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat Tetuan YSB Properties Sdn. Bhd
YSB Jurutera Perunding
Lulus bersyarat
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
24 Pelan Jalan Dan Saliran Permohonan Kelulusan Pelan Jalan Dan Saliran Bagi Cadangan Membina Sebuah Gudang 1 Tingkat Di Atas Sebahagian Lot 6821, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat Tetuan Boh Plantations Sdn. Bhd
T&C Consult
Lulus bersyarat
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan
25 Pelan Jalan Dan Saliran Permohonan Pembinaan Persiaran Banting Baru Secara Berperingkat Bagi Cadangan Pembangunan Perumahan Di Atas Sebahagian Lot 783, Mukim Bandar, Daerah Kuala Langat, Selangor  Tetuan TS Development Sdn. Bhd
Tidak dikemukakan melalui Jurutera Perunding
Lulus bersyarat
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
26 Pelan Jalan Dan Saliran Permohonan Kelulusan Pelan Jalan Dan Saliran Bagi Cadangan Rancangan Perumahan Di Atas Lot 4353, Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat Tetuan Serata Kota Sdn. Bhd
Perunding Haron dan Rakan – Rakan Sdn. Bhd
Lulus bersyarat
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
27 Pengecualian Pelan Jalan Dan Saliran & Pelan Lampu Awam Permohonan Pengecualian Pelan Jalan Dan Saliran Dan Pelan Lampu Awam Bagi Cadangan Pembangunan Perumahan Di Atas Lot 10779 (Gm 5134), Lot 1078 (Gm 5135), Lot 10540 (Gm 4025), Seksyen 1, Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat, Selangor Tetuan Honhub Sdn. Bhd.
TLK Consult
Lulus bersyarat
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
28 Pelan Jalan Dan Saliran Permohonan Kelulusan Pelan Jalan Dan Saliran Bagi Cadangan Rancangan Perumahan Di Atas Lot 1585, Pekan Jenjarum, Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat Tetuan Mengkarak Development Sdn. Bhd.
Tetuan Perunding Haron dan Rakan – Rakan Sdn. Bhd.
Lulus bersyarat
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
29 Pelan Lampu Awam Permohonan Kelulusan Pelan Lampu Awam Bagi Cadangan Pembangunan Yang Mengandungi 26 Unit Rumah Berkembar 1 Tingkat, 1 Unit Bangunan Pencawang Elektrik Di Atas Lot 1585, Pekan Jenjarum, Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat Tetuan Mengkarak Development Sdn. Bhd.
Tetuan Malim Consulting Sdn. Bhd
Lulus bersyarat
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
30 Pelan Lampu Awam Permohonan Pindaan Kelulusan Pelan Lampu Awam Bagi Cadangan Pembangunan Bercampur Di Atas Plot D Seluas 60 Ekar Di Sebahagian Lot 18337, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor Tetuan Jauhari Unggul Sdn. Bhd.
Tetuan Zath Perunding Sdn. Bhd
Lulus bersyarat
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
31 Pengecualian Pelan Lampu Awam Permohonan Rayuan Pengecualian Pelan Lampu Awam Bagi Cadangan Membina 13 Unit Rumah Teres 2 Tingkat (20' x 80') Di Atas Lot 415, Lot 339 – Lot 342, Lot 353 – Lot 360 Dan Lot 1241 – Lot 1253, Seksyen 1, Bandar Banting, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor Tetuan YSB Properties Sdn. Bhd
Tetuan YSB Jurutera Perunding
Lulus
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
32 Pelan Lampu Awam Permohonan Membuka Semula Fail Permohonan Pelan Lampu Awam Bagi Cadangan Pembangunan Perumahan Di Atas Lot PT 8842 - Lot PT 8857 (Lot Asal 1881), Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan Semara Indah Sdn. Bhd.
Tidak dikemukakan melalui Jurutera Perunding
Lulus
Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan 
33 Pelan Bangunan Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Bagi Cadangan Membina 2 Blok Bangunan Tambahan 4 Tingkat Di Atas Lot 3451, Sek. Ren. Jenis Keb. (Cina) Jenjarom, Mukim Tanjung Dua Belas, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan SJK (C) Jenjarom
Alvin Lim Architect
Lulus bersyarat
Jabatan Kawalan Bangunan
34 Pelan Bangunan Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan Unit Kedai Pejabat 3 Tingkat Di Atas Lot PT. 1334 – PT. 1338 (Blok A), Di Atas Sebahagian Lot PT. 11060, Taman Cempaka, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. Tetuan Khoo Swe Sem Sdn. Bhd
Nesa Arkitek
Lulus bersyarat
Jabatan Kawalan Bangunan
35 Pelan Bangunan Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan 13 Unit Unit Rumah Teres 1 Tingkat (Pt. 1079 – Pt. 1091) Di Atas Lot 10779, Lot10780 Dan Lot 10540, Jalan Dendang 80, Taman Telok, Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. Tetuan Honhub Sdn. Bhd
LYN Architect
Lulus bersyarat
Jabatan Kawalan Bangunan
38 Pelan Bangunan Permohonan Kelulusan Pelan Pindaan Kepada Pelan Lulus Bangunan Cadangan Projek Perumahan Yang Mengandung i: -

a. 12 Unit Satu Tingkat Rumah Berkembar (14.325 m x 9.448 m) Jenis ‘A'
b. 2 Unit Satu Tingkat Rumah Berkembar (14.325 m x 9.448 m) Jenis ‘B1'
c. 2 Unit Satu Tingkat Rumah Berkembar (14.325 m x 9.448 m) Jenis ‘B2'
d. Satu Unit Pencawang Elektrik (7.620 m x 5.486 m)

Di Atas Lot-Lot P.T 8842 – P.T 8857 (Lot Asal 1881) Jalan Sawit, Batu 9, Jalan Kebun Baru, Mukim Telok Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan
Tetuan Semara Indah Sdn. Bhd
Nesa Arkitek
Lulus bersyarat
Jabatan Kawalan Bangunan
39 Pelan Bangunan Permohonan Melanjutkan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan Untuk Kali Pertama Bagi Cadangan Pembangunan Bagi Membina 5 Unit Rumah Teres Satu Tingkat (PT. 7747 Hingga PT.7751) – Sebahagian Daripada 22 Unit Untuk Fasa 2, Di Atas Lot Asal 4128, Taman Aman, Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat, Sleangor Darul Ehsan. Tetuan Sew Chan Heng Ho
Mohd. Riza Architect
Lulus bersyarat
Jabatan Kawalan Bangunan
40 Pelan Bangunan Permohonan Melanjutkan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan Untuk Kali Pertama Bagi Cadangan Pembangunan Bagi Membina :-

a. 276 Unit Rumah Teres Dua Tingkat (18' x 55')
b. Sebuah Pencawang Elektrik

Di Atas Plot C, Di Sebahagian Lot 18337, Bandar Saujana Putra, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan
Tetuan PNSB Dan Jatidiri Gigih Sdn. Bhd
Zone Architect 
Lulus bersyarat
Jabatan Kawalan Bangunan
41 Pelan Bangunan Permohonan Melanjutkan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan Untuk Kali Pertama Bagi Cadangan Pembangunan Bagi Membina :-

a. 12 Unit Industri Ringan 1 ½ Tingkat (Pt. 2002 – Pt. 2013)
b. 16 Unit Kedai Pejabat 2 Tingkat (Pt. 2039 – Pt. 2054)

Di Atas Tanah Kerajaan, Sebahagian Dari Lot Besar 1101, Di Tanjung Sepat, Mukim Batu, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.
Tetuan Sri Palmar Development & Construction Sdn. Bhd.
Arkitek HL
Lulus bersyarat
Jabatan Kawalan Bangunan
42 CFO Permohonan Perakuan Kelayakan Menduduki Bangunan Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan :-

a. Unit Kedai Pejabat Dua Tingkat (6.096 m & 11.578 m x 22.860 m) 
b. 4 Unit Rumah Teres Dua Tingkat (5.943 m x 27.198 m)
c. 12 Unit Rumah Teres Satu Tingkat (5.943 m x 19.020 m)
d. 1 Unit Pencawang Elektrik. 

Di Atas Lot 8512, Mukim Tanjung Duabelas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.
Tetuan Asia Pacific Cosmo Portfolio Sdn Bhd
Zuhairuse Md. Darus Architect
Lulus bersyarat
Jabatan Kawalan Bangunan
44 CFO Permohonan Perakuan Kelayakan Menduduki Bangunan Penuh Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan Untuk Fasa 3 Tiga Puluh (30) Unit Kedai / Pejabat 2 Tingkat (22' x 75') (Blok 1, 2 Dan 5) Di Atas Sebahagian Lot 783, Banting, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan Tetuan TS Development Sdn. Bhd.
Arkitek CWL
Lulus bersyarat
Jabatan Kawalan Bangunan
45 CFO Permohonan Perakuan Kelayakan Menduduki Bangunan Penuh Bagi Cadangan Membina 45 Unit (Daripada 189 Unit) Rumah Teres Kos Sederhana 2 Tingkat (22' x 70'), RT 5 (Parcel C), Di Atas Sebahagian Lot 783, Banting, Mukim Bandar, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. Tetuan TS Development Sdn
AKP Arkitek Sdn Bhd
Lulus
Jabatan Kawalan Bangunan
46 CFO Cadangan Projek Perumahan Yang Mengandungi :-

a. 12 Unit Satu Tingkat Rumah Berkembar (14.325m x 9.448m) Jenis ‘A'
b. 2 Unit Satu Tingkat Rumah Berkembar (14.325m x 9.448m) Jenis ‘B1'
c. 2 Unit Satu Tingkat Rumah Berkembar (14.325m x 9.448m) Jenis ‘B2'
d. Satu Unit Pencawang Elektrik (7.620m x 5.486m)

Di Atas Lot-Lot P.T 8842 – P.T 8857 (Lot Asal 1881) Jalan Sawit, Batu 9, Jalan Kebun Baru, Mukim Telok Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan
Tetuan Semara Indah Sdn. Bhd
Nesa Arkitek
Lulus
Jabatan Kawalan Bangunan
  Mobile
Web
    Photo
Gallery
  Video
Gallery
  Audio
Gallery
    News
Subscribe