MENU
Quotations
Tender Reference Title Closing Date Attachment
MDKL/PRO/02/04-137 (2019) KENYATAAN SEBUT HARGA UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 1 Nov 2018 Muat turun iklan
MDKL/JKP/03/SH: 19/2018 CADANGAN PEMASANGAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DI KAWASAN OPERASI MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 1 Nov 2018 Muat turun iklan
MDKL/JL/SH: 25/2018 - MDKL/JL/SH: 43/2018 KENYATAAN SEBUT HARGA JABATAN LANDSKAP MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 30 Oct 2018 Muat turun iklan
MDKL/JKP/01/PTD/PTD/SH: 5/2018, MDKL/JKP/01/PTD/PTD/SH: 6/2018, MDKL/JKP/01/PTD/PTD/SH: 7/2018 KENYATAAN SEBUT HARGA JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 30 Oct 2018 Muat turun iklan
MDKL/JKP/03/SH: 16/2018 CADANGAN MELANTIK PANEL UNTUK MEMBEKAL TONER DAN KATRIJ BAGI TAHUN 2019 UNTUK MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 23 Oct 2018 Muat turun iklan
MDKL/JKP/03/SH: 17/2018 CADANGAN SEWAAN 80 UNIT KOMPUTER DEKSTOP UNTUK MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 23 Oct 2018 Muat turun iklan
MDKL/JKP/03/SH: 18/2018 CADANGAN INTERGRASI MODUL CAGARAN SISTEM CLASS DAN SISTEM PERAKAUNAN SAGA MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 23 Oct 2018 Muat turun iklan
MDKL/JK/SH: 46/2018, SEHINGGA MDKL/JK/SH: 59/2018, KENYATAAN SEBUTHARGA JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 12 Sep 2018 Muat turun iklan
MDKL/JKP/01/PTD/SH:2/2018 KENYATAAN SEBUT HARGA JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 12 Sep 2018 Muat turun iklan
Tenders
Tender Reference Title Closing Date Attachment
MDKL/JK/T: 03/2018 KENYATAAN TENDER JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 18 Sep 2018 Muat turun iklan